Βάλτερ Πούχνερ: Συλλογική ταυτότητα και λαϊκός πολιτισμός. Μερικοί πρισματικοί αναστοχασμοί

Το θέμα Ελληνικότητα ή/και Ρωμιοσύνη έχει αποκτήσει μια τόσο εκτενή βιβλιογραφία με μελετήματα όλων των μεθοδολογικών αποχρώσεων, που είναι πλέον δύσκολο να συγκεντρωθεί και να αξιολογηθεί στα επιμέρους και συνολικά.…

0 σχόλια