Παυλίνα Παμπούδη: 4 ποιήματα

ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   Κι όμως, κινείται. Κάτι το απειροελάχιστο προστίθεται Και αφαιρείται. Σημειώνω μια ανεπαίσθητη μετατόπιση. Μια επιτάχυνση στον ορατό Μια επιβράδυνση στον αόρατο κόσμο.   Μάταιες δοκιμές πάλι και…

2 Comments