Βάλτερ Πούχνερ: Μύηση, θάνατος και ζωή στον Βιτσέντζο Κορνάρο -(Ερωτόκριτος, Μέρος Ε΄)

Η σχεδόν σαδιστική συμπεριφορά του Ρωτόκριτου απέναντι στη φυλακισμένη Αρετούσα, για να βεβαιωθεί για την πιστή αγάπη της, αποτελεί, για τον σημερινό αναγνώστη και τον προσληπτικό του ορίζοντα, κάτι σαν…

0 σχόλια