Γεωργία Παπαδάκη:   ΕΡΩΣ

        Ἔρως: μία λέξη τεσσάρων γραμμάτων∙ θεϊκό το κάλλος της, θείο το παραλόγιασμα του σημασιολογικού περιεχομένου της. Η λέξη ἔρως παράγεται από το ρήμα ἔραμαι-ἐράω= αγαπώ με έρωτα, είμαι…

3 σχόλια